ΤΟ ΓΕ.Λ. ΜΟΥΔΡΟΥ ΣΤΟ EU MODEL JUNIOR 2018

Μέγεθος κειμένου:

Το Γενικό Λύκειο Μούδρου είναι ένα από τα 25 σχολεία πανελλαδικά που έχει επιλεγεί

να συμμετέχει στο πρόγραμμα Athens EU Model Junior, που υλοποιεί το Τμήμα

Κοινωνικής και Πολιτικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνδιοργάνωση

με το ΕΛΙΑΜΕΠ και το ΕuropeDirect Αθηνών, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσομοίωση

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών με θέμα την προσφυγική

κρίση. 

Οι σχολικοί πρέσβεις του Γενικού Λυκείου Μούδρου Καραγιάννης Στυλιανός,

Διευθυντής του σχολείου, και οι εκπαιδευτικοί Παπαπαναγιώτου Μαρία και

Λυμπέρη Θεοδώρα στηρίζουν και καθοδηγούν την προσπάθεια των μαθητών,

συνοδεύοντάς τους στην προσομοίωση που πραγματοποιείται στην Αθήνα

από τις 29 Νοεμβρίου έως και την 1η Δεκεμβρίου 2018. 

Στην προσομοίωση επιλέχθηκαν και συμμετέχουν οι μαθήτριες της Α΄τάξης

Σταματία Αφεντούλη και Ευγενία Θωμά και από την Β΄τάξη οι Μελιτινή Σωτηρία Λαγού

και Δήμητρα Τουλάκη.

Οι μαθήτριες θα αναλάβουν ρόλους συμβούλων και Υπουργών Ευρωπαϊκών χωρών και

θα φιλοξενηθούν από τους διοργανωτές.